Przejdź do treści

Monitoring alarmowy z interwencją

Usługa monitoringu to stały dozór sygnałów, które docierają dedykowanym systemem łączności do naszego Centrum Monitoringu, obsługiwanego przez przeszkolonych pracowników 24 godziny na dobę. System alarmowy w przypadku naruszenia strefy chronionej wysyła informacje o zdarzeniu typu: napad, włamanie, pomoc medyczna, sabotaż itp.

Dyżurny Centrum Monitoringu wysyła patrol interwencyjny, który po przybyciu na miejsce rozpoznaje sytuację i w zależności od okoliczności może podjąć się ujęcia sprawców, wezwać policję i pogotowie, czy powiadomić wyznaczonych pracowników po stronie klienta.

VIP SECURITY SYSTEM posiada własną stację monitorowania alarmów, obsługiwaną przez przeszkolonych pracowników 24 godziny na dobę oraz dobrze rozlokowane grupy interwencyjne. Ponadto posiadamy własne, zastrzeżone częstotliwości radiowe. Nie jesteśmy uzależnieni od operatorów GSM i ich ewentualnych awarii.

Chcesz poznać ofertę dla Twojej firmy?

Pytania i odpowiedzi

 1. Co to jest usługa monitorowania alarmowego dla firm?
  • Usługa monitorowania alarmowego dla firm to usługa śledzenia i reagowania na sygnały alarmowe związane z bezpieczeństwem przedsiębiorstwa. Agencja ochrony monitoruje sygnały z systemu alarmowego zainstalowanego w firmie przez całą dobę.
 2. Jakie zagrożenia są monitorowane przez system alarmowy dla firm?
  • System alarmowy dla firm monitoruje różne zagrożenia, takie jak włamania, kradzieże, pożary, a także inne sytuacje awaryjne związane z bezpieczeństwem biznesu.
 3. Jak działa system monitorowania alarmowego dla firm?
  • System alarmowy jest podłączony do różnych czujników i detektorów w firmie. W przypadku wykrycia sygnału alarmowego, informacja jest przesyłana do centrum monitorowania agencji ochrony, która natychmiast podejmuje odpowiednie kroki.
 4. Czy system alarmowy dla firm obejmuje także monitorowanie otoczenia zewnętrznego?
  • Tak, wiele systemów alarmowych dla firm obejmuje monitorowanie otoczenia zewnętrznego, tak aby zidentyfikować potencjalne zagrożenia jeszcze przed dostaniem się do budynku.
 1. Czy system monitorowania alarmowego dla firm obejmuje ochronę przed cyberzagrożeniami?
  • Niektóre systemy alarmowe dla firm oferują funkcje monitorowania i ochrony przed cyberzagrożeniami, tak aby zabezpieczyć dane firmy przed atakami elektronicznymi.
 2. Czy mogę monitorować system alarmowy dla firmy zdalnie?
  • Tak, większość systemów alarmowych dla firm umożliwia zdalne monitorowanie poprzez dedykowane platformy internetowe lub aplikacje mobilne.
 3. Czy system monitorowania alarmowego dla firm integruje się z innymi systemami bezpieczeństwa?
  • Tak, wielu dostawców oferuje systemy alarmowe, które można zintegrować z innymi systemami bezpieczeństwa, takimi jak monitoring wideo, kontrola dostępu czy systemy przeciwpożarowe.
 4. Czy agencja ochrony oferuje szkolenie pracowników w zakresie korzystania z systemu alarmowego?
  • Tak, agencje ochrony często oferują szkolenia dla pracowników firm dotyczące korzystania z systemu alarmowego oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych.