Całodobowe Centrum Monitoringu
tel. 18 521 13 73

Firma VIP SECURITY - SYSTEM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy pn. "Dotacja na kapitał obrotowy dla Vip Security- System"

  

Cel projektu: wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Rezultatem niniejszego projektu będzie utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Wskaźnik rezultatu:

Liczba miesięcy utrzymania działalności przedsiębiorstwa: 3  

  

logo

Całodobowe centrum monitoringu
telefon: 18 521 13 73