Całodobowe Centrum Monitoringu
tel. 18 521 13 73

OCHRONA FIZYCZNA

Ochrona fizyczna wykonywana jest przez umundurowanych pracowników ochrony, wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego oraz środki łączności.

Do zadań pracownika w ramach ochrony stacjonarnej należy:

  • Kontrola ruchu materiałowego, czyli zapobieganie, aby materiały bez zezwolenia nie opuszczały terenu zakładu, a także kontrola legalności wywożenia, czy wynoszenia materiałów, wyrobów gotowych lub  przedmiotów będących własnością zleceniodawcy
  • Kontrola dostępu, czyli weryfikacja czy na teren zakładu nie dostają się osoby nieupoważnione. To także kontrola ruchu środków transportowych, poprzez sprawdzanie prawa wjazdu i wyjazdu z terenu chronionego
  • Reagowanie w sytuacjach kryzysowych, to przeciwdziałanie takim zdarzeniom jak napad, włamanie, nieszczęśliwy wypadek. W razie pojawienia się takich sytuacji powiadomienie odpowiednich służb oraz podjęcie działań minimalizujących straty.

Ochrona stacjonarna to jeden z najważniejszych kierunków działalności VIP SECURITY SYSTEM. Podejmując się współpracy w ramach tej usługi staramy się dostarczyć każdemu klientowi działania skrojone na miarę jego specyficznych potrzeb. Dlatego, kiedy rozpoczynamy pracę przygotowujemy kompleksowy plan ochrony w zależności od wielkości obiektu chronionego, lokalizacji, jego charakteru i specyfiki oraz szczególnych wymagań klienta.

W szeregach VIP SECURITY SYSTEM Sp. z o.o znajdują się pracownicy, którzy posiadają odpowiednie predyspozycje psychofizyczne i wizualne, by sprostać zadaniom realizowanym w ramach ochrony fizycznej. Mogą się pochwalić wieloletnim doświadczeniem w pracy w naszej jak i innych agencjach ochrony. Mając do dyspozycji zróżnicowany zespół pracowników, mamy możliwość jak najlepszego doboru właściwych osób do działań w ramach ochrony obiektów dla poszczególnych klientów.

Każdy z naszych pracowników przed przyjęciem do pracy przechodzi wstępne szkolenie z zakresu: prawnego (wybrane zagadnienia z Ustawy o Ochronie Osób i Mienia), użycia środków ochrony koniecznej, procedur na wypadek sytuacji nietypowych.

 

 

 

Całodobowe centrum monitoringu
telefon: 18 521 13 73