Całodobowe Centrum Monitoringu
tel. 18 521 13 73

MONITORING WIZYJNY Z INTERWENCJĄ

Połączenie elektronicznego systemu monitorowania i możliwości oceny sytuacji przez człowieka w czasie rzeczywistym (system monitorowania wizyjnego wraz z czujkami ruchu) jest bardzo skutecznym sposobem zabezpieczania obiektów chronionych. Jest to korzystniejsza, ze względów finansowych, alternatywa dla ochrony fizycznej.

W przypadku naruszenia obszaru chronionego przez czujki nadzorujące ruch Operator Całodobowego Centrum Monitoringu, który ma wgląd w obszar chroniony może przyjrzeć się sytuacji i zdecydować czy należy natychmiast wysłać patrol, który podejmie interwencję w przypadku zagrożenia mienia zleceniodawcy, powiadomić dodatkowo odpowiednie służby, czy też należy uznać zdarzenie jako fałszywy alarm.

 

Całodobowe centrum monitoringu
telefon: 18 521 13 73