Przejdź do treści

Monitoring wizyjny z interwencją

Połączenie elektronicznego systemu monitorowania i możliwości oceny sytuacji przez człowieka w czasie rzeczywistym (system monitorowania wizyjnego wraz z czujkami ruchu) jest bardzo skutecznym sposobem zabezpieczania obiektów chronionych. Jest to korzystniejsza, ze względów finansowych, alternatywa dla ochrony fizycznej.

W przypadku naruszenia obszaru chronionego przez czujki nadzorujące ruch Operator Całodobowego Centrum Monitoringu, który ma wgląd w obszar chroniony może przyjrzeć się sytuacji i zdecydować czy należy natychmiast wysłać patrol, który podejmie interwencję w przypadku zagrożenia mienia zleceniodawcy, powiadomić dodatkowo odpowiednie służby, czy też należy uznać zdarzenie jako fałszywy alarm.

Chcesz poznać ofertę dla Twojej firmy?

Pytania i odpowiedzi

 1. Co to jest usługa monitoringu wizyjnego dla firm?
  • Usługa monitoringu wizyjnego dla firm to usługa śledzenia i reagowania na zdarzenia zarejestrowane przez kamery monitoringu zainstalowane w firmie. Agencja ochrony monitoruje obrazy w czasie rzeczywistym oraz archiwizuje nagrania w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
 2. Jakie obszary są monitorowane przez system kamery wizyjnej?
  • Kamery wizyjne mogą monitorować różne obszary w firmie, takie jak wejścia, pomieszczenia produkcyjne, magazyny, parkingi, czy otoczenie zewnętrzne budynku.
 3. Jakie są korzyści z korzystania z monitoringu wizyjnego dla firm?
  • Korzyści obejmują zwiększenie bezpieczeństwa, ochronę mienia, monitorowanie pracowników, dostarczanie dowodów w przypadku zdarzeń incydentalnych oraz zdolność do zdalnego monitorowania sytuacji.
 4. Czy kamery monitoringu wizyjnego są widoczne dla pracowników i gości?
  • W zależności od preferencji klienta, kamery mogą być umieszczone w miejscach widocznych lub ukryte, zależnie od wymagań związanych z prywatnością i bezpieczeństwem.
 5. Czy nagrania z kamer są przechowywane?
  • Tak, nagrania z kamer są zazwyczaj przechowywane przez określony okres czasu, co umożliwia weryfikację zdarzeń po ich wystąpieniu.
 1. Czy system monitoringu wizyjnego jest dostępny zdalnie dla klienta?
  • Tak, wiele systemów monitoringu wizyjnego umożliwia klientom zdalny dostęp do obrazów i nagrań poprzez aplikacje mobilne lub platformy internetowe.
 2. Czy system monitoringu wizyjnego oferuje funkcje analizy obrazu, takie jak rozpoznawanie twarzy czy detekcja ruchu?
  • Tak, nowoczesne systemy monitoringu wizyjnego często oferują zaawansowane funkcje analizy obrazu, takie jak rozpoznawanie twarzy, detekcja ruchu czy inne.
 3. Czy kamery są wyposażone w nocny tryb nagrywania?
  • Tak, większość kamer monitoringu wizyjnego jest wyposażona w funkcję nocnego trybu nagrywania, umożliwiającą rejestrowanie obrazów w warunkach słabego oświetlenia.
 4. Czy agencja ochrony świadczy usługi monitoringu w czasie rzeczywistym?
  • Tak, agencje ochrony oferują usługi monitoringu w czasie rzeczywistym, umożliwiając błyskawiczną reakcję na sytuacje awaryjne.
 5. Czy system monitoringu wizyjnego dla firmy jest zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony prywatności?
  • Tak, agencje ochrony dbają o zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony prywatności, dbając o stosowanie się do obowiązujących regulacji.