Przejdź do treści

Monitoring alarmowy domu

Usługa monitoringu to stały dozór sygnałów, które docierają dedykowanym systemem łączności do naszego Centrum Monitoringu, obsługiwanego przez przeszkolonych pracowników 24 godziny na dobę. System alarmowy w przypadku naruszenia strefy chronionej wysyła informacje o zdarzeniu typu: napad, włamanie, pomoc medyczna, sabotaż itp.

Dyżurny Centrum Monitoringu wysyła patrol interwencyjny, który po przybyciu na miejsce rozpoznaje sytuację i w zależności od okoliczności może podjąć się ujęcia sprawców, wezwać policję i pogotowie, czy powiadomić wyznaczonych pracowników po stronie klienta.

VIP SECURITY SYSTEM posiada własną stację monitorowania alarmów, obsługiwaną przez przeszkolonych pracowników 24 godziny na dobę oraz dobrze rozlokowane grupy interwencyjne. Ponadto posiadamy własne, zastrzeżone częstotliwości radiowe. Nie jesteśmy uzależnieni od operatorów GSM i ich ewentualnych awarii.

Chcesz poznać ofertę dla Twojego domu?

Pytania i odpowiedzi

 1. Co to jest usługa monitorowania alarmowego w domu?
  • Usługa monitorowania alarmowego w domu to usługa śledzenia i reagowania na sygnały alarmowe, takie jak włamanie, pożar, czy inne zagrożenia. Agencja ochrony monitoruje sygnały z systemu alarmowego zainstalowanego w domu 24/7.
 2. Jakie zagrożenia są monitorowane przez system alarmowy?
  • System alarmowy monitoruje różne zagrożenia, takie jak włamania, pożary, zalania, a także inne sytuacje awaryjne związane z bezpieczeństwem domu.
 3. Jak działa system monitorowania alarmowego?
  • System alarmowy jest podłączony do różnych czujników i detektorów w domu. W przypadku wykrycia sygnału alarmowego, informacja jest przesyłana do centrum monitorowania agencji ochrony, która natychmiast reaguje i podejmuje odpowiednie kroki.
 4. Jakie kroki są podejmowane po otrzymaniu sygnału alarmowego?
  • Po otrzymaniu sygnału alarmowego, personel centrum monitorowania sprawdza rodzaj zgłoszenia i podejmuje odpowiednie działania, takie jak kontakt z właścicielem domu, wezwanie pomocy ratunkowej lub interwencja straży ochrony.
 1. Czy mogę monitorować system alarmowy zdalnie?
  • Tak, większość systemów alarmowych umożliwia zdalne monitorowanie poprzez aplikację mobilną lub platformę internetową. Możesz sprawdzać status systemu, otrzymywać powiadomienia i nawet sterować niektórymi funkcjami zdalnie.
 2. Jakie są koszty usługi monitorowania alarmowego?
  • Koszty usługi monitorowania alarmowego mogą się różnić w zależności od rodzaju systemu, zakresu świadczeń i dodatkowych funkcji. Agencje ochrony często oferują różne pakiety dostosowane do potrzeb klientów.
 3. Czy system monitorowania alarmowego jest łatwy do obsługi?
  • Tak, większość systemów alarmowych jest zaprojektowana z myślą o łatwości obsługi. Klienci są zazwyczaj szkoleni w korzystaniu z systemu, a interfejsy użytkownika są intuicyjne.
 1. Czy system alarmowy wymaga regularnego serwisu?
  • Tak, regularne przeglądy i serwisy systemu alarmowego są zalecane, aby upewnić się, że wszystkie komponenty działają poprawnie. Agencje ochrony często oferują plany konserwacyjne.
 2. Czy system alarmowy działa w przypadku braku prądu?
  • Tak, wiele systemów alarmowych jest wyposażonych w baterie awaryjne, które umożliwiają ich działanie nawet w przypadku przerwy w dostawie prądu.
 3. Czy mogę dostosować funkcje systemu alarmowego do moich indywidualnych potrzeb?
  • Tak, większość systemów alarmowych jest elastyczna i może być dostosowana do indywidualnych preferencji i potrzeb klienta. Agencja ochrony może pomóc w dostosowaniu systemu do konkretnych wymagań.