Całodobowe Centrum Monitoringu
tel. 18 521 13 73

VIP SECURITY SYSTEM Sp. z o.o. 

Łącko 936, 33-390 Łącko
NIP 549-241-64-98
Koncesja:  nr L-0169/11 

tel: 18 440 75 43


biuro@vipsecurity.com.pl                                                                                            

DZIAŁ HANDLOWY

Dyrektor ds. handlowych i marketingu
tel. 605 520 052

biznes@vipsecurity.com.pl

Przedstawiciel handlowy Łącko/Mszana

Celina Kandefer tel. 725 555 057

ckandefer@vipsecurity.com.pl

 

Przedstawiciel handlowy Nowy Sącz/Limanowa

Dawid Basta tel: 500 089 303

dbasta@vipsecurity.com.pl

                           

ODDZIAŁY

Oddział Łącko
33-390 Łącko, Łącko 936

tel: 18 440 75 43 

lacko@vipsecurity.com.pl

Oddział Nowy Sącz

33-300 Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 22
nowysacz@vipsecurity.com.pl

Oddział Limanowa
34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 19
limanowa@vipsecurity.com.pl

 

 

Formularz kontaktowy

*
*
*
* - pola wymagane

Klauzula informacyjna dla Klientów VIP SECURITY-SYSTEM Sp. z o. o.

INFORMACJA O RODO

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) („RODO”), przekazujemy dla Państwa, następujące informacje:

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest VIP SECURITY-SYSTEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Rynek 1, 33-390 Łącko , wpisaną do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000376586, NIP 549-241-64-98.

Cel i podstawa przetwarzania Państwa danych

Dane przetwarzane są w następującym celu:  zgoda osoby na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) zawarcia i realizacji umów - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i realizacji umowy – (art. 6 ust.1 lit. b) RODO)  ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń związanymi z zawartą z umową, odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski, skargi; wsparcie obsługi, tworzenie analiz, zestawień na nasze wewnętrzne potrzeby; blokowanie korzystania z usług ze względu na zaległości finansowe – (art. 6 ust.1 lit. f) RODO)  wypełniania przez Administratora obowiązków przechowywania dokumentów księgowych, wystawiania faktur, rozpatrywania reklamacji– (art. 6 ust.1 lit. c) RODO) oferowania produktów i usług świadczonych przez Administratora , badania satysfakcji klientów– (art. 6 ust.1 lit. f) RODO)

Sposób pozyskiwania Państwa danych

Państwa dane osobowe pozyskiwane są podczas zawierania łączącej nas umowy na świadczenie usługi ochrony osób i mienia (dane te, to m.in.: imiona i nazwiska, adres zamieszkania i adres korespondencyjny, numery kontaktowe oraz adresy e-mail, numer PESEL, nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości, miejsce i data urodzenia itp.).

Odmowa podania danych osobowych

Dane osobowe są konieczne do zawarcia umowy oraz wykonywania czynności wynikających z umowy –realizacja umowy bez tych danych jest nie możliwa. Podanie danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne.

Udostępnianie przez Administratora danych innym podmiotom

Państwa dane będą przekazywane: podwykonawcom świadczącym na naszą rzecz usługi: firmom świadczącym na naszą rzecz usług rachunkowym: innym podmiotom, aby mogli wykonywać swoje obowiązki np.: firmy pocztowe i kurierskie - w związku z przekazywaniem korespondencji; firmy prowadzące działalność płatniczą – w związku z dokonywanymi płatnościami; firmy windykacyjne itd. organom państwowym (Prokuraturze, Policji, GIODO, ZUS, US itd.)

 Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, aż do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do:  dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych jeśli są one przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora lub w celu marketingu bezpośredniego, przenoszenia danych, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie i zakresie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych . Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego: e-mail:biuro@vipsecurity.com.pl telefonicznie: 18 440 75 43

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwa swoich danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i wykonywania z nami umowy

Całodobowe centrum monitoringu
telefon: 18 521 13 73